Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Firma Hajdan

2.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
numer telefonu: +48 500 288 422, email: [email protected].

3.
Hajdan sp. j. przetwarza dane osobowe w celach handlowych związanych z prowadzoną działalnością oraz w celach marketingowych.

4.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Hajdan.pl na podstawie Państwa zgody (np. przy okazji zapytań kierowanych przez formularz zgłoszeniowy lub podczas realizacji zamówień)

5.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6.
Dane osobowe przetwarzane przez Hajdan.pl mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców: